КАЧЕСТВО В ХЛАДИЛНАТА ТЕХНИКА

ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД

Copyright © 2008 Helpman Sofia Ltd. All rights reserved.

Dixell

DixellИталия: електронни регулатори за хладилни и климатични инсталации; съвременни системи за следене, записване и съхранение на параметри като: температура, налягане, относителна влажност и др.

Prime Серия - Регулатори за средни и ниски температури

Wing Серия - Регулатори за средни и ниски температури

Cool Mate Серия - Регу-

латори(табло) за средни

и ниски темп. и относ. влажност

XWEB5000 - Мониторингова система

XWEB500 - Мониторингова система

iCOOL Серия - Модули за безжична мрежа

XT Серия - Многостъпални регулатори

XEV Серия - Регулатори за електронни ТРВ

XV Серия - Регулатори на обороти

iCHILL Серия - Регулатори за чилъри

XJA-XJP-XJR Серия - Модули за регистриране на данни

XC Серия - Степенни регулатори за НН/ВН