КАЧЕСТВО В ХЛАДИЛНАТА ТЕХНИКА

ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД

Copyright © 2008 Helpman Sofia Ltd. All rights reserved.

Flexelec

Flexelec - Франция: гъвкави ел. нагреватели за: дренажни тръбопроводи, подове, хл. врати, картери на херметични компресори(външни), различни други приложения в хладилната и климатична техника, за индустриални приложения.

Нагреватели за Дренаж Flexdrainâ

Нагреватели за отопление Flextraceâ

Нагревателни Колани Flexbeltâ

Нагреватели Flexunitâ

Нагревателни Ленти Flextapeâ

Нагреватели за Под Flexfloorâ