КАЧЕСТВО В ХЛАДИЛНАТА ТЕХНИКА

ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД

Copyright © 2008 Helpman Sofia Ltd. All rights reserved.

Thermofin

ThermofinГермания: широка гама от въздухоохладители и въздушноохлаждани кондензатори за фреон и амоняк, сухи охладители.

Таванни Въздухоохладители

Кондензатор

Амонячен Кондензатор

Ваздухоохладители с Два Изпарителни Блока

Ваздухоохладители за шоково замразяване

Сух Охладител с Два Блока

Сух Охладител

Кондензатор с Два Кондензаторни Блока

Кондензатор с Два Кондензаторни Блока