Copyright © 2008 Helpman Sofia Ltd. All rights reserved.

КАЧЕСТВО В ХЛАДИЛНАТА ТЕХНИКА

ХЕЛПМАН-СОФИЯ ООД

WTK

WTK Италия: запоени пластинчати топлообменници, кожухотръбни изпарители и кондензатори, коаксиални топлообменници, ресивери и маслоотделители.

Изпарители на Директно Изпарение

Еднокръгови Изпарители на Директно Изпарение

Потопени Изпарители

Кожухотръбни Кондензатори

Едно / Двукръгови Запоени Пластинчати Топлообленници

Ресивери

Маслоотделители

Коаксиални Топлообменници